Friday, December 8, 2017

Hướng dẫn tạo thêm Port vào tên miền ảo trên XAMPP

Tags

Đối với những bạn học lập trình thì không chỉ có một thư mục chứa web mà có thể hàng trăm nghìn cái hay rất rất nhiều thư mục như vậy. Ví dụ mình có một thư mục web tên là tanmyblog mỗi lần như vậy cứ gõ http://tanmyblog.com/tanmyblog mới truy cập được website của mình. Nó rất dài và bất tiện bản thân mình cũng không thích điều đó.


Hướng dẫn tạo thêm Port vào tên miền trên XAMPP


Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo thêm Port vào tên miền trên XAMPP nói cho dễ hiểu là mỗi thư mục chứa web sẽ có một port riêng và như vậy mỗi lần bạn muốn truy cập web nào chỉ cần gõ port của web đó thôi chứ không dài dòng như trên.

Để dễ hiểu hơn nữa thì mình có ví dụ như sau: mình sẽ tạo ra 2 trang web chứ trong thư mục website1 và thư mục website2, nếu ban đầu bạn chưa làm gì thì phải truy cập 2 trang rất dài như dưới.

http://tanmyblog.com/website1
http://tanmyblog.com/website2

Để giải quyết vấn đề trên như phần mô tả đầu bài, mình sẽ cấu hình Apache trên XAMPP sao cho có thể chạy được nhiều domain ngắn gọn hơn, khi này thay vì truy cập như trên mình sẽ đổi thành:

http://tanmyblog.com:81
http://tanmyblog.com:82

Như vậy nó rất gọn và nhanh tiết kiệm được thời gian của mình nữa.

Hướng dẫn thực hiện


Đầu tiên, bạn hãy vào thư mục chứa tập tin cấu hình Apache trên XAMPP như sau: C:\xampp\apache\conf sẽ có tập tin có tên là httpd.conf. 

Hướng dẫn tạo thêm Port vào tên miền trên XAMPP 2


Hãy mở nó lên bằng trình soạn thảo bất kỳ và nhấn Ctrl + F nhập Listen 12.34.56.78:80 bạn sẽ thấy dòng dưới đây.

#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80
Nếu các bạn có xem bài trước thì cũng biết đây là cái gì rồi, nếu bạn chưa đọc thì thể đọc thêm bài Hướng dẫn đổi port localhost trên xampp.

Tại đây, sau khi bạn tìm thấy dòng này hãy thêm vào hãy cổng port mới ví dụ như mình là 81 là 82, kết quả như hình dưới.

Listen 81
Listen 82
Hướng dẫn tạo thêm Port vào tên miền trên XAMPP 4

Tiếp thep sẽ cấu hình Virtual Host trong tập tin httpd-vhosts.conf, vào thư mục với đường dẫn sau: C:\xampp\apache\conf\extra 

Hướng dẫn tạo thêm Port vào tên miền trên XAMPP 3

Tại đây bạn sẽ thấy tập tin httpd-vhosts.conf mở bằng trình soạn thảo bất kỳ thêm các đoạn code sau vào cuối tập tin.

Hướng dẫn tạo thêm Port vào tên miền trên XAMPP 5


<VirtualHost *:81>
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/website1"
    ServerName tanmyblog.com
    ServerAlias www.tanmyblog.com
    <Directory "C:/xampp/htdocs/website1">
        Order Allow,Deny
        Allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>
<VirtualHost *:82>
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/website2"
    ServerName tanmyblog.com
    ServerAlias www.tanmyblog.com
    <Directory "C:/xampp/htdocs/website2">
        Order Allow,Deny
        Allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>

Lưu ý: Thay các phần màu đỏ ở trên thành cái của bạn nhé. Sau khi cấu hình như trên hoàn tất, save lại và cần khởi động lại Apache thì các thay đổi cấu hình mới có hiệu lực.

Tiếp tục mình sẽ tạo 2 trang web index.php trong thư 2 thư mục chứa web mới này, bạn có thể làm giống đoạn code của mình để test.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Website 1</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<p style="font-size: 30px">Tạo website 1 thành công</p>
</body>
</html>

Tương tụ trang 2 cũng như vậy. Bây giờ mình sẽ truy cập đến 2 trang web vừa tạo xem có thành công hay không? bằng cách truy cập vào 2 trang web mới trên như sau:

http://tanmyblog.com:81
http://tanmyblog.com:82

Hướng dẫn tạo thêm Port vào tên miền trên XAMPP 6

Hướng dẫn tạo thêm Port vào tên miền trên XAMPP 7
Như vậy mình đã thực hiện thành công việc tạo thêm port chứa website mới, nếu các bạn có khó khăn trong quá trình thực hiện hãy để lại comment bên dưới mình sẽ hỗ trợ các bạn.

Sở thích của tôi là vọc vạch những thủ thuật máy tính, mẹo hay của windows, linux, sẵn sàng chia sẽ với mọi người và với tôi điều miễn phí.


EmoticonEmoticon