Friday, June 23, 2017

10 ví dụ về lệnh RM trên linux cho người mới bất đầu

Tags

Rm là viết tắt của 'remove' như tên của lệnh rm được sử dụng để xóa hoặc xóa các tệp và thư mục trong UNIX như hệ điều hành. Nếu bạn là người mới sử dụng Linux Ubuntu thì bạn nên cẩn thận trong khi chạy lệnh rm bởi vì một khi bạn xóa các tập tin thì bạn không thể phục hồi nội dung của các tập tin và thư mục. Mặc dù có một số công cụ và lệnh thông qua đó xóa các tập tin có thể được phục hồi nhưng nó đòi hỏi các bạn phải có kỹ năng tốt về lệnh trên Linux Ubuntu.
Để tìm hiều thêm cách sử dụng lệnh rm trên Ubuntu thì hôm nay các bạn hãy cùng Tấn Mỹ Blog làm 10 ví dụ về lệnh rm trên linux cho người mới bất đầu. Dưới đây là cú pháp sử dụng lệnh rm.

# rm <options> {files}

Các tùy chọn được sử dụng trong lệnh rm


Ví dụ 1: Hủy bỏ hoặc xóa một tập tin có tên là vidu1.txt bằng lệnh rm trên Terminal như sau.


Ví dụ 2: Xóa nhiều tệp cùng một lúc. Sử dụng cú pháp dưới đây:
  
# rm {file1} {file2}] {file3}

- Giả sử rằng mình muốn xóa ba tập tin văn bản cùng một lúc thực hiện như sau.


 Ví dụ 3: Xóa các tập tin tương tác.

-i trong lệnh rm sẽ nhắc trước khi xóa một tập tin, ví dụ được hiển thị bên dưới.


 Y chấp nhận thao tác xóa. N từ chối.


Ví dụ 4: Xóa một thư mục trống.
- Sử dụng tùy chọn -d trong lệnh rm để xóa một thư mục rỗng.


Ví dụ 5: Xoá một thư mục đệ quy bằng cách sử dụng tùy chọn '-r'
-r trong lệnh rm sẽ xóa tất cả các file và các thư mục con đệ quy của thư mục mẹ.

Ví dụ 6: Xóa tệp mạnh mẽ bằng tùy chọn -f
-f trong lệnh rm sẽ loại bỏ hoặc xóa các tập tin mạnh mẽ bất kể quyền của nó.


Ví dụ 7: Nhắc một lần trước khi xóa nhiều hơn ba tệp đệ quy.
-I trong lệnh rm sẽ nhắc nhở một lần trước khi xóa nhiều hơn ba tệp đệ quy.


Ví dụ 8:  Biểu thức chính quy trong lệnh rm


Ví dụ 9: Xóa tất cả các tệp tin của thư mục hiện tại có phần mở rộng .txt


Ví dụ 10: Xóa tất cả các tập tin của thư mục hiện tại có 3 ký tự bất kỳ trong phần mở rộng.


- Qua bài viết của Tấn Mỹ Blog hy vọng các bạn nắm được các thao tác cơ bản để xóa 1 tập tin hoặc 1 thư mục trên dòng lệnh rm nhé.
- Để tìm hiều thêm các lệnh hay hữu ích của Terminal mới các bạn xem bài viết Tìm hiểu về terminal trên linux.

Sở thích của tôi là vọc vạch những thủ thuật máy tính, mẹo hay của windows, linux, sẵn sàng chia sẽ với mọi người và với tôi điều miễn phí.


EmoticonEmoticon